Lịch Ủy Ban theo ngày
Lịch Ủy Ban theo tuần
Lịch bố trí xe theo ngày
Lịch bố trí xe theo tuần


middle Lịch buổi Sáng
8:00
Cả ngày: Đ/c Trương Minh Kiều trực
8:00
Đ/c Nguyễn Đức Vinh (Giám đốc VP. ĐKĐĐ) trực
9:00
TTUB tham dự họp mặt Mừng Xuân Quý Mão 2023 các Hội quán (tại Hội quán Nghĩa An - 678 Nguyễn Trãi)
middle Lịch buổi Chiều
14:00
Đ/c Trần Thị Mỹ Dung (Phó Chánh Thanh tra) trực