Lịch Ủy Ban theo ngày
Lịch Ủy Ban theo tuần
Lịch bố trí xe theo ngày
Lịch bố trí xe theo tuần


middle Lịch buổi Sáng
8:00
Đ/c Phạm Thị Thúy Nhàn (Phó Trưởng phòng TNMT) trực
middle Lịch buổi Chiều
14:00
Đ/c Nguyễn Đình Tiến (Đội trưởng Đội TTĐB) trực