Tài liệu và hình ảnh Tài liệu và hình ảnhTài liệu hướng dẫn sử dụng

Các thư mục con
Thư mục Số lượng thư mục số tài liệu  
Hồ sơ hành chính 0 1
Khiếu nại tố cáo 0 1
Lịch công tác 0 1
Quản lý Chỉ đạo 0 1
Quản lý kế hoạch 0 1
Quản lý văn bản và hồ sơ công việc 0 4
Quản lý Vụ việc 0 1
Trang điều hành 0 1
Hiển thị 8 kết quả.
Số mục trên một trang 20
của 1
Tài liệu
Không có tài liệu và tệp tin đa phương tiện nào trong thư mục này.
Tên Các tải xuống Cỡ Thao tác
Không có tài liệu và tệp tin đa phương tiện nào trong thư mục này.
Hiển thị 0 kết quả.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng